WORKSHOPS - 2015
Yoga Nidra - Adem en Meditatie - Reis door de Chakra's

Locatie: Yoga bij het Park, Blauwkapelseweg 115 - 3572 KE Utrecht

Data: kijk op: www.yogabijhetpark.nl 

Meer informatie over de workshops

Kosten per workshop € 27,50 over te maken op rekeningnummer
NL 21 RABO 01406.64.130 onder vermelding van datum en workshop.
Aanmelden kan per email of telefoon. Betaling uiterlijk 2 weken voor de workshopdatum, na betaling ontvangt u een inschrijfbevestiging.
Mocht er geen plaats meer zijn voor de desbetreffende datum wordt de betaling teruggestort. Bij annulering na de sluitingsdatum vindt geen restitutie plaats.
Bij te weinig aanmeldingen wordt de workshop afgelast. U wordt tijdig op de hoogte gebracht, de betaling zal worden gerestitueerd.

Informatie: Annemieke de Boer
Tel. 030-2515989 en 06-53 20 53 53.
E-mail: annemieke@viayoga.nl