Wat is yoga?

Yoga is … eenzijn, verbinden, samenvoegen.  

Yoga is … je aandacht richten op wat je doet op het moment dat je het doet. Je bent aanwezig in het hier en nu.

Yoga is … het stopzetten van de wervelingen van het denken. Het wordt rustig in je hoofd. 

Yoga is … het ervaren van gelijkmoedigheid in voor- en tegenspoed.

Yoga is…vrijheid, tevredenheid, plezier, energie, bewust zijn.

Via yoga leer je je grenzen en je mogelijkheden kennen. verwijzing

Bij VIAYOGA werken we vanuit de Hatha yoga. Hatha yoga richt zich op het leren beheersen van lichaam, geest en gevoel. Het lichaam is voertuig voor je voelen en denken. De adem is de verbinding daartussen. Fysieke, adem en meditatieoefeningen maken je bewust  van de relatie tussen lichaam en geest. Yoga biedt je de mogelijkheid lichaam en geest in balans te brengen.   


Het woord yoga is Sanskriet, een hele oude taal. Het betekent: verenigen, in evenwicht brengen. De wortels van yoga liggen in het oude India en reiken terug tot wel 2500 jaar voor onze jaartelling.